Number of the records: 1  

Narovnání uzavřené jedním ze solidárně zavázaných dlužníků

 1. Main entry-name Petr, Jiří, (author)
  Title statementNarovnání uzavřené jedním ze solidárně zavázaných dlužníků
  AnnotationAutor se zabývá otázkou, zda v situaci, kdy se jeden ze solidárních spoludlužníků dohodne s věřitelem na narovnání jejich závazku, má toto ujednání účinky i vůči ostatním spoludlužníkům, a zda a případně jak se narovnáním změní vnitřní vztahy spoludlužníků. Zejména se zaobírá tím, jestli splněním závazku vzniklého narovnáním zaniká také dluh ostatních (na narovnání nezúčastněných) spoludlužníků ("původní dluh", "původní dlužníci"). Tuto otázku si autor klade i ve vztahu k dlužníku, který se narovnání zúčastnil, v případě, že některý z původních dlužníků splnil svůj dluh. V neposlední řadě se autor věnuje otázce, zda v obou uvedených variantách dotčené situace je dlužníkům zachováno právo na regres vůči ostatním dlužníkům. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: usnesení Ústavního soudu ze dne 7. 10. 2014, sp. zn. II. ÚS 2879/14; usnesení Ústavního soudu ze dne 5. 6. 2000, sp. zn. IV. ÚS 13/2000; nález Ústavního soudu ze dne 15. 1. 1997, sp. zn. II. ÚS 309/95; nález Ústavního soudu ze dne 6. 9. 2005, sp. zn. I. ÚS 643/04.
  In Právní rozhledy. - Roč. 30, (2022), č. 3, s. 98-101
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 2879/14
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 13/2000
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 309/95
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 643/04
  Dluhy
  Dlužníci
  Věřitelé
  Splnění závazku
  Zánik závazku
  Solidarita
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.