Number of the records: 1  

Is silence always golden? The abstention of MEPs and the activation of the Article 7 procedure against Hungary: Hungary v. European Parliament

 1. Main entry-name Platon, Sébastien (author)
  Title statementIs silence always golden? The abstention of MEPs and the activation of the Article 7 procedure against Hungary: Hungary v. European Parliament
  Translated titleJe mlčeti vždy zlatem? Zdržení se hlasování europoslanců a aktivace procedury dle čl. 7 Smlouvy o Evropské unii proti Maďarsku. Věc Maďarsko proti Evropskému parlamentu
  In Common market law review. - Vol. 59, no. 2, 2022 s. 543-560
  Subj. Headings Právní stát
  Smlouva o Evropské unii
  Maďarské právo
  Judikatura ESD
  Porušení základních práv
  Instituce EU
  Smlouva o fungování Evropské unie
  Evropský parlament
  Hlasování
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryNizozemsko
  LanguageEnglish
  URLCommon market law review. - Vol. 59, (2022), no. 2 (online extrakt)
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1