Number of the records: 1  

Ke střetu povinnosti mlčenlivosti advokáta a povinnosti podat kontrolní hlášení

 1. Main entry-name Dobrovolná, Eva, 1985- (author)
  Title statementKe střetu povinnosti mlčenlivosti advokáta a povinnosti podat kontrolní hlášení : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 10. 2021, č. j. 1 Afs 423/2020-35
  Another responsib. Králík, Michal, 1971- (author)
  AnnotationPovinnost podat kontrolní hlášení podle § 101c zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění účinném do 30. 6. 2017, není v rozporu s povinností advokáta zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 6. 12. 2016, sp. zn. Pl. ÚS 32/15; nález Ústavního soudu ze dne 5. 3. 2021, sp. zn. II. ÚS 2007/20; usnesení Ústavního soudu ze dne 25. 8. 2020, sp. zn. IV. ÚS 1770/20.
  In Bulletin advokacie. - Roč. 2022, č. 1-2, s. 67-70
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 32/15
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2007/20
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 1770/20
  Daň z přidané hodnoty
  Kontrolní hlášení
  Advokáti
  Výkon advokacie
  Mlčenlivost advokáta
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://advokatnidenik.cz/archiv-ba/#1677671710328-2673d845-8616
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.