Number of the records: 1  

ÚS k odpovědnosti státu za zásahy do života člověka vzniklé v trestním řízení

 1. Main entry-name Rýdlová, Hana, (author)
  Title statementÚS k odpovědnosti státu za zásahy do života člověka vzniklé v trestním řízení
  AnnotationPodle nálezu ÚS ze dne 13. ledna 2022, sp. zn. I. ÚS 1029/21, platí, že spojují-li obecné soudy odpovědnost státu za újmu způsobenou jednotlivci v trestním řízení striktně s vydáním usnesení o zahájení trestního stíhání, aniž by s ohledem na specifické okolnosti věci zohlednily negativní následky způsobené mu v přípravné fázi trestního řízení, postupují v rozporu s čl. 36 odst. 1 LZPS příliš formalisticky a nesouladně se smyslem a účelem odpovědnosti státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci podle čl. 36 odst. 3 LZPS. Ústavní soud považuje náhradu za škodu (či přiznání přiměřeného zadostiučinění za nemajetkovou újmu) vzniklou před zahájením trestního stíhání za výjimku z obecného (judikatorně dovozeného) pravidla, podle kterého se nahrazuje újma vzniklá až po zahájení trestního stíhání. K možnosti tvrzení a prokázání škody vzniklé před zahájením trestního stíhání (a s tím souvisejícímu otevření prostoru pro zjišťování skutkového stavu věci) je nezbytné přistupovat restriktivním způsobem, pouze při existenci konkrétních - výjimečných - okolností. Takové okolnosti však v předmětné kauze nastaly a obecné soudy měly dát stěžovateli šanci prokázat, že mu v příčinné souvislosti s trestním řízením jako celkem vznikla újma. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 13. 1. 2022, sp. zn. I. ÚS 1029/21.
  In Bulletin advokacie. - Roč. 2022, č. 1-2, s. 8
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1029/21
  Trestní řízení
  Trestní stíhání
  Nemajetková újma
  Náhrada újmy
  Odškodnění
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://advokatnidenik.cz/archiv-ba/#1677671710328-2673d845-8616
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.