Number of the records: 1  

Důvody odvolacího soudu ke změně senátu nalézacího soudu

 1. Main entry-name Daňková, Markéta, (author)
  Title statementDůvody odvolacího soudu ke změně senátu nalézacího soudu : nález Ústavního soudu ze dne 26. 10. 2021, sp. zn. IV. ÚS 541/21
  AnnotationPokud odvolací soud použije § 262 trestního řádu z důvodu opakovaného nerespektování jeho závazných pokynů pro odlišné hodnocení skutkového stavu soudem prvního stupně, je možno tento postup podle Ústavního soudu považovat za opodstatněný jen tehdy, byly-li pokyny dostatečně konkrétní a přezkoumatelně popsané a vyplývalo-li z nich, že soud prvního stupně nedostál požadavku hodnotit důkazy logicky správně a v souladu s jejich obsahem, jednotlivě a ve vzájemných souvislostech. V případě, že odvolací soud nad rámec svého zákonného oprávnění a procesních pravidel pro dokazování mění skutková zjištění nalézacího soudu, aniž by provedl všechny relevantní důkazy, a v důsledku toho rozhodne, že má být věc odňata původnímu senátu, porušuje právo stěžovatele na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 LZPS ve spojení s právem na zákonného soudce podle čl. 38 odst. 1 LZPS. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 26. 10. 2021, sp. zn. IV. ÚS 541/21.
  In Státní zastupitelství. - Roč. 20, (2022), č. 1, s. 52-53
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 541/21
  Odvolací soud
  Právo na soudní ochranu
  Přikázání věci
  Dokazování
  Odůvodnění
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://www.smarteca.cz/my-reader/STAT-ZASTUP-EJOURNAL-0122_00000000_0?fileName=chapter08.xhtml&location=pi-3018
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.