Number of the records: 1  

Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ve věcech rodinného práva za rok 2021

 1. Main entry-name Forejtová, Monika, (author)
  Title statementPřehled zásadní judikatury Ústavního soudu ve věcech rodinného práva za rok 2021 : 1.
  Another responsib. Buriánová, Pavla, (author)
  Vnenk, Vladislav, (author)
  AnnotationAutoři se věnují shrnutí některých, jimi vybraných, rozhodnutí Ústavního soudu ČR, která dle jejich názoru mají bezesporu podstatný dopad do oblasti rodinného práva. Jedná se o nález ÚS ze dne 9. 2. 2021, sp. zn. I. ÚS 2449/20, který se týká překážky litispendence v řízení ve věci rodičovské zodpovědnosti podle nařízení Brusel II bis a dále o nález ÚS ze dne 16. 3. 2021, sp. zn. III. ÚS 3001/20 týkající se nedostatečného odůvodnění rozhodnutí odvolacího soudu při rozhodování o výživném.
  In Rodinné listy. - Roč. 11, (2022), č. 1, s. 25-28
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2449/20
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 3001/20
  Rodičovská odpovědnost
  Řízení ve věcech rodinných
  Litispendence
  Péče o nezletilé děti
  Výživné
  Výše výživného
  Odvolací soud
  Rozhodnutí soudu
  Odůvodnění
  Povinnost řádného odůvodnění
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://www.smarteca.cz/my-reader/ROD-LISTY-EJOURNAL-0122_00000000_0?fileName=chapter06.xhtml&location=pi-1078
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.