Number of the records: 1  

Formální znaky rozhodnutí podle soudního řádu správního pohledem judikatury NSS

 1. Main entry-name Skládalová, Denisa, (author)
  Title statementFormální znaky rozhodnutí podle soudního řádu správního pohledem judikatury NSS
  AnnotationJudikatura správních soudů dlouhodobě zastávala materiální pojetí rozhodnutí podle soudního řádu správního. V posledních letech však přiznává potřebu určité "korekce" jeho extenzivního pojetí, k níž dochází prostřednictvím formálních znaků. Děje se tak za účelem zachování hranice mezi žalobními typy, a to žalobou proti rozhodnutí a žalobou na ochranu před nezákonným zásahem. Autorka analyzuje vybraná rozhodnutí (zejména rozšířeného senátu) NSS a jimi dovozená formální kritéria. Ta představují předpoklad soudního přezkumu úkonu správního orgánu prostřednictvím žaloby proti rozhodnutí ve smyslu soudního řádu správního. V opačném případě, tedy pokud soud daný úkon jako rozhodnutí podle § 65 odst. 1 SŘS nevyhodnotí, je povinen žalobce poučit o možnosti změny žalobního typu - avšak pouze za určitých podmínek, jinak žalobu jako nepřípustnou odmítne. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 15. 5. 2018, sp. zn. II. ÚS 635/18; nález Ústavního soudu ze dne 14. 8. 2019, sp. zn. II. ÚS 2398/18.
  In Právní rozhledy. - Roč. 29, (2021), č. 12, s. 435-442
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 635/18
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2398/18
  Nejvyšší správní soud
  Judikatura NSS
  Soudní řád správní
  Soudní rozhodnutí
  Správní soudnictví
  Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu
  Žaloba na ochranu před nezákonným zásahem
  Právní forma
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.