Number of the records: 1  

Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. II. ÚS 1011/21

 1. Main entry-name Tryzna, Jan, 1978- (author)
  Title statementNález Ústavního soudu České republiky sp. zn. II. ÚS 1011/21 : datum rozhodnutí: 29. listopadu 2021
  AnnotationPrávní úprava pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla je v kontextu právní úpravy obsažené v evropském právu a jejích důsledků nedostatečná, protože je nepředvídatelná a důsledky z ní plynoucí zcela nahodilé. Ačkoli nemusí být pojištěním kryta jakákoliv újma, měl by zákonodárce právní úpravy upravit tak, aby byla do budoucna předvídatelná. Odkaz na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 29. 11. 2021, sp. zn. II. ÚS 1011/21.
  In Jurisprudence. - Roč. 31, (2022), č. 1, s. 49-51
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 1011/21
  Provoz motorového vozidla
  Odpovědnost z provozu vozidla
  Pojištění motorových vozidel
  Pojištění odpovědnosti
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://www.jurisprudence.cz/cz/casopis/archiv/1-2022
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.