Number of the records: 1  

Odpovědnost státu za újmu, rodičovská odpovědnost (o. z.), podmínky řízení, způsobilost procesní, zastoupení

 1. Title statementOdpovědnost státu za újmu, rodičovská odpovědnost (o. z.), podmínky řízení, způsobilost procesní, zastoupení : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 2. 2021, sp. zn. 30 Cdo 3169/2019
  AnnotationDospěje-li v řízení o žalobě nezletilých žalobců - cizinců zastoupených jejich rodiči soud k závěru, že žalobci nemají procesní způsobilost a jejich rodiče v rámci rodičovské odpovědnosti za ně nemohou před soudem jednat, a proto pro podání žaloby je třeba schválení opatrovnického soudu, nemůže bez dalšího rozhodnout o zastavení řízení podle § 104 odst. 2 o. s. ř. pro nedostatek podmínky řízení, který se nezdařilo odstranit, jestliže předtím opatrovnický soud zastavil řízení o schválení úkonu z důvodu nedostatku pravomoci (mezinárodní příslušnosti). Dojde-li soud k závěru, že zde není jiný (mezinárodně příslušný) soud, který by o udělení souhlasu mohl rozhodnout, případně že rozhodnutí takového soudu je pro žalobce (jejich rodiče) reálně nedosažitelné, musí si v takovém případě otázky jinak vyhrazené opatrovnickému soudu posoudit sám se závěrem o tom, zda je nedostatek podmínky řízení vůbec dán. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 25. 9. 2014, sp. zn. I. ÚS 3216/13; nález Ústavního soudu ze dne 30. 5. 2014, sp. zn. I. ÚS 1506/13.
  In Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. - Roč. 73, (2021), č. 9, s. 1465-1471
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3216/13
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1506/13
  Odpovědnost státu za škodu
  Rodičovská odpovědnost
  Podmínky řízení
  Procesní způsobilost
  Zastoupení
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLSbírka soudních rozhodnutí a stanovisek 9/21
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.