Number of the records: 1  

Bytové družstvo. Stanovy. Poctivý obchodní styk

 1. Title statementBytové družstvo. Stanovy. Poctivý obchodní styk : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 10. 2020, sp. zn. 27 Cdo 996/2019
  AnnotationUjednání stanov bytového družstva, jehož použití v konkrétním případě odporuje zásadám poctivého obchodního styku, se na tento případ nepoužije. Odkaz na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 10. 1. 2017, sp. zn. III. ÚS 3701/15.
  In Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva. - Roč. 25, (2021), č. 11, s. 692-696
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 3701/15
  Bytová družstva
  Stanovy družstva
  Obchodní styk
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.