Number of the records: 1  

Zástavní právo. Správa předmětu zajištění v trestním řízení. Pasivní věcná legitimace. Procesní nástupnictví při singulární sukcesi

 1. Title statementZástavní právo. Správa předmětu zajištění v trestním řízení. Pasivní věcná legitimace. Procesní nástupnictví při singulární sukcesi : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 2020, sp. zn. 21 Cdo 4625/2018
  AnnotationV řízení o určení, že nemovitosti nejsou zatíženy zástavním právem zřízeným k zajištění pohledávky postižené rozhodnutím o zajištění věci (majetku) vydaným orgánem činným v trestním řízení (soudem, státním zástupcem nebo policejním orgánem), je pasivně věcně legitimovaný správce pohledávky (zajištěné nehmotné věci). Byla-li v trestním řízení pohledávka zajištěna teprve v průběhu řízení o určení, že nemovitosti nejsou zatíženy zástavním právem, představuje rozhodnutí o jejím zajištění skutečnost, s níž právní předpisy spojují přechod práva nebo povinnosti účastníka řízení, o něž v řízení jde. Odkaz na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 14. 4. 2005, sp. zn. I. ÚS 625/03.
  In Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva. - Roč. 25, (2021), č. 11, s. 671-682
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 625/03
  Zástavní právo
  Zajištění pohledávek
  Zajištění nemovitosti
  Trestní řízení
  Pasivní legitimace
  Procesní nástupnictví
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1