Number of the records: 1  

Incidenční spory. Rozhodčí nález. Neplatná rozhodčí doložka

 1. Title statementIncidenční spory. Rozhodčí nález. Neplatná rozhodčí doložka : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 5. 2020, sp. zn. 29 ICdo 63/2018
  AnnotationJestliže věřitel uplatnil rozhodčí doložku před 11. 5. 2011, pak promlčecí doba přestala běžet zahájením rozhodčího řízení, i když rozhodčí smlouva je neplatná. Dokud insolvenční soud v incidenčním sporu neurčí (neuvede v důvodech svého rozhodnutí), že rozhodčí nález vydaný před 11. 5. 2011 nemá žádné právní účinky, jelikož byl vydán mimo rámec pravomoci rozhodce, je nutno posuzovat promlčení nároků z něj plynoucích jako u rozhodčího nálezu, jenž takovou vadou netrpí. Incidenčním sporem o určení pravosti, výše nebo pořadí přihlášené pohledávky se sporné otázky pravosti, výše nebo pořadí přihlášené pohledávky řeší jen pro potřeby insolvenčního řízení. Výsledek takového sporu proto nemá žádný vliv na možnost věřitele vymáhat vykonatelnou pohledávku po skončení insolvenčního řízení, v němž byl úpadek dlužníka řešen konkursem, na základě exekučního titulu nabytého vůči dlužníku před zahájením insolvenčního řízení. Odkazy na judikaturu ÚS: usnesení Ústavního soudu ze dne 25. 10. 2016, sp. zn. IV. ÚS 2524/16; nález Ústavního soudu ze dne 13. 11. 2007, sp. zn. IV. ÚS 301/05; nález Ústavního soudu ze dne 4. 6. 2019, sp. zn. II. ÚS 996/18; nález Ústavního soudu ze dne 17. 7. 2019, sp. zn. I. ÚS 1091/19; nález Ústavního soudu ze dne 12. 2. 2009, sp. zn. III. ÚS 989/08.
  In Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva. - Roč. 25, (2021), č. 9, s. 559-566
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 2524/16
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 301/05
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 996/18
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1091/19
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 989/08
  Incidenční spory
  Rozhodčí doložky
  Rozhodčí nálezy
  Rozhodčí smlouvy
  Neplatnost smlouvy
  Pohledávky
  Věřitelé
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.