Number of the records: 1  

Delegace zákonodárné moci a meziválečný československý ústavní soud

 1. Main entry-name Šejvl, Michal, 1974- (author)
  Title statementDelegace zákonodárné moci a meziválečný československý ústavní soud
  AnnotationDiskuse o ústavnosti delegace zákonodárné moci na vládu patřila k nejvýznamnějším právním diskusím v meziválečné československé právní vědě. Autor nejdříve představuje první nález ústavního soudu z listopadu 1922, kdy soud označil příliš širokou delegaci zákonodárné moci za protiústavní. Poté se věnuje diskusi mezi zastánci široké delegace (typicky Hoetzelem) a jejími odpůrci (typicky Krejčím) na pozadí jednak legislativní praxe (zmocňovací zákony z roku 1920, 1933 a 1934) a jednak soudních rozhodnutí (kdy nejvyšší správní soud v roce 1936 konstatoval protizákonnost vládního nařízení vydaného na základě takové široké delegace, v roce 1937 nejvyšší soud i nejvyšší správní soud podaly ústavnímu soudu návrh na přezkum zmocňovacího zákona z roku 1934 a nakonec v roce 1939 ústavní soud zrušil legislativní akt jako protiústavní, protože stanovoval takovou širokou delegaci). Autor se dále snaží kriticky zhodnotit dobové argumenty pro a proti široké zákonodárné delegaci, kdy souhlasí spíše s kritiky takové delegace. Kromě argumentů, které již byly v současné literatuře předneseny, považuje za rozhodující především zásadu, že zákonodárce má dovoleno pouze to, co mu ústava dovoluje výslovně, a dále argument vycházející z toho, že příliš široké a nepřesné meze zákonodárné delegace vlastně znemožňovaly soudní přezkum nařízení. Inspirován touto diskusí autor nakonec rozlišuje tři typy zmocnění jako takového - nevýlučné udělení pravomocí, výlučné propůjčení pravomocí a převod pravomocí.
  In Právník. - Roč. 160, (2021), č. 11, s. 919-939
  Subj. Headings Hötzel, Jiří, 1874-1961
  Krejčí, Jaroslav, 1892-1955
  Weyr, František, 1879-1951
  Neubauer, Zdeněk, 1901-1956
  Ústavní soud 2021
  Zákonodárná moc
  Delegace moci
  Ústavní listina
  Ústavní soud - Československo
  Dějiny
  Soudní přezkum
  Ústavní přezkum
  Ústavněprávní přezkum
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://www.ilaw.cas.cz/casopisy-a-knihy/casopisy/casopis-pravnik/archiv/2021/2021-11.html?a=3617
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.