Number of the records: 1  

Soudní poplatky. Výzva k zaplacení soudního poplatku

 1. Title statementSoudní poplatky. Výzva k zaplacení soudního poplatku : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 2020, sp. zn. 30 Cdo 870/2019
  AnnotationO vrácení soudního poplatku zaplaceného na základě nesprávné výzvy soudu vydané podle § 9 odst. 1 nebo 2 zák. o soudních poplatcích rozhodne soud i bez návrhu; o zrušení takové výzvy nerozhoduje. Proti usnesení, jímž soud prvního stupně zamítne návrh na zrušení výzvy soudu k zaplacení soudního poplatku vydané podle § 9 odst. 1 nebo 2 zák. o soudních poplatcích, není odvolání přípustné. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 23. 4. 2019, sp. zn. I. ÚS 1415/18; nález Ústavního soudu ze dne 21. 5. 2019, sp. zn. IV. ÚS 3283/18; nález Ústavního soudu ze dne 5. 8. 2010, sp. zn. II. ÚS 3168/09; stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 23. 4. 2013, sp. zn. Pl. ÚS-st. 35/13.
  In Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva. - Roč. 25, (2021), č. 7-8, s. 452-456
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1415/18
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 3283/18
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 3168/09
  Stanovisko pléna ÚS Pl. ÚS-st 35/13
  Soudní poplatky
  Výzva k zaplacení
  Vrácení soudního poplatku
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1