Number of the records: 1  

Appointing authority v rozhodčím řízení

 1. Main entry-name Fischerová, Eliška, (author)
  Title statementAppointing authority v rozhodčím řízení
  NoteFulltext článku dostupný také na: E disku - Knihovna - ejournals-open access - Soukromé právo 2021
  AnnotationPřístup soudů k posuzování možností sjednat rozhodčí smlouvu a způsob určení rozhodce (a to zejména v kontextu tzv. arbitrážních center) prošel v posledních letech značným vývojem. Uvedené téma neztrácí na své aktuálnosti, a to ve vztahu k osobám určujícím rozhodce. Ačkoliv je tato možnost určení rozhodce rozhodčímu řízení vlastní, v praxi byla výrazně omezena restriktivním výkladem. Autorka se zaměřuje na vývoj institutu tzv. appointing authority, související právní úpravy a judikatury, ve které dochází k obratu směřujícímu k větší ochraně autonomie vůle. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2011, sp. zn. II. ÚS 2164/10; nález Ústavního soudu ze dne 8. 1. 2019, sp. zn. III. ÚS 1336/18; nález Ústavního soudu ze dne 1. 2. 2016, sp. zn. II. ÚS 2061/15; nález Ústavního soudu ze dne 27. 9. 2012, sp. zn. III. ÚS 1624/12; nález Ústavního soudu ze dne 10. 1. 2013, sp. zn. IV. ÚS 3779/11; usnesení Ústavního soudu ze dne 10. 4. 2014, sp. zn. III. ÚS 1115/14; nález Ústavního soudu ze dne 3. 4. 2012, sp. zn. IV. ÚS 2735/11; nález Ústavního soudu ze dne 8. 3. 2011, sp. zn. I. ÚS 3227/07.
  In Soukromé právo. - Roč. 9, (2021), č. 9, s. 26-32
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2164/10
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 1336/18
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2061/15
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 1624/12
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 3779/11
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 1115/14
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 2735/11
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3227/07
  Rozhodčí řízení
  Rozhodčí smlouvy
  Rozhodčí soudy
  Appointing authority
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.