Number of the records: 1  

Zpronevěra, zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění, souběh (konkurence) trestných činů; Výrok rozhodnutí, řízení o odvolání, pokračování v trestném činu, skutek; Řízení o odvolání, rozhodnutí

 1. Title statementZpronevěra, zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění, souběh (konkurence) trestných činů; Výrok rozhodnutí, řízení o odvolání, pokračování v trestném činu, skutek; Řízení o odvolání, rozhodnutí : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 1. 2021, sp. zn. 5 Tdo 1345/2020
  AnnotationOdkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 12. 5. 2016, sp. zn. IV. ÚS 2766/15; nález Ústavního soudu ze dne 7. 8. 2017, sp. zn. II. ÚS 2027/17; nález Ústavního soudu ze dne 29. 3. 2018, sp. zn. I. ÚS 4093/17; nález Ústavního soudu ze dne 10. 1. 2018, sp. zn. I. ÚS 3050/17.
  In Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. - Roč. 73, (2021), č. 7, s. 1037-1061
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 2766/15
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2027/17
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 4093/17
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3050/17
  Zpronevěra
  Souběh trestných činů
  Výrok rozhodnutí
  Řízení o odvolání
  Pokračování v trestném činu
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLSbírka soudních rozhodnutí a stanovisek 7/21
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1