Number of the records: 1  

Zrušení neaktivních obchodních korporací dle § 105a zákona o veřejných rejstřících

 1. Main entry-name Loutchan, Petr, (author)
  Title statementZrušení neaktivních obchodních korporací dle § 105a zákona o veřejných rejstřících
  AnnotationAutor se ve svém článku věnuje novele zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, učiněné zákonem č. 33/2020 Sb., zejména o nově přijatém ustanovení § 105a. Toto ustanovení umožňuje zrušit bez likvidace tzv. neaktivní obchodní korporace, které ač k tomu jsou ze zákona povinné, alespoň ve dvou po sobě jdoucích obdobích nesplnily povinnost založit účetní závěrky do sbírky listin, nelze jim doručit do vlastních rukou výzvu k odstranění tohoto nedostatku a nevlastní majetek potřebný pro úhradu nákladů likvidace. Autorovým cílem je zařazení novely do širších souvislostí a pojednání o slovenské právní úpravě, která přijaté znění § 105a inspirovala. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: usnesení Ústavního soudu ze dne 26. 4. 2016, sp. zn. II. ÚS 2960/15; usnesení Ústavního soudu ze dne 22. 4. 2015, sp. zn. II. ÚS 2984/14.
  In Obchodní právo. - Roč. 30, (2021), č. 9, s. 7-20
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 2960/15
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 2984/14
  Obchodní korporace
  Obchodní společnosti
  Zrušení společnosti
  Zánik společnosti
  Veřejné rejstříky
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1