Number of the records: 1  

Posílení postavení slabší procesní strany aneb jak zmírnit faktické limity rovnosti před soudem

 1. Main entry-name Janoušková, Anežka, (author)
  Title statementPosílení postavení slabší procesní strany aneb jak zmírnit faktické limity rovnosti před soudem : část I
  NoteFulltext článku dostupný také na: E disku - Knihovna - ejournals-open access - Soukromé právo 2021
  AnnotationAčkoliv občanský zákoník již obecnou zásadu rovnosti explicitně nezakotvuje, v teorii se tento právní princip uznává. To, že rovnost před zákonem je pro soukromoprávní regulaci i nadále důležitá, vyvěrá také z kontextu jednotlivých pravidel civilního práva. Soukromoprávní předpisy na řadě míst počítají s tím, že strany nemusejí mít vždy v právním poměru stejné výchozí faktické postavení. Obsahují proto řadu nástrojů, jak v právní rovině nežádoucí důsledky této faktické nerovnosti zmírnit. Autorka zkoumá procesní úpravu de lege lata, hodnotí, do jaké míry je při vymáhání nároků slabší procesní strany účinná a zda neexistují jiné právní nástroje, jimiž by mohl být český právní řád obohacen. Jelikož se asymetrické vztahy velmi často vyznačují tím, že na straně slabšího se nachází větší počet dotčených osob, pozornost autorka zaměřuje zejména na institut kolektivní procesní ochrany, který může nabývat různých forem tzv. hromadného řízení. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 24. 6. 2002, sp. zn. IV. ÚS 140/02; nález Ústavního soudu ze dne 21. 4. 2005, sp. zn. IV. ÚS 88/05; nález Ústavního soudu ze dne 26. 9. 2005, sp. zn. IV. ÚS 310/05; nález Ústavního soudu ze dne 12. 7. 2006, sp. zn. IV. ÚS 748/05; nález Ústavního soudu ze dne 23. 10. 2008, sp. zn. I. ÚS 2569/07.
  In Soukromé právo. - Roč. 9, (2021), č. 7-8, s. 34-38
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 140/02
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 88/05
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 310/05
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 748/05
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2569/07
  Princip rovnosti
  Rovnost před zákonem
  Ochrana slabší strany
  Kolektivní řízení
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.