Number of the records: 1  

ÚS k dobrým mravům

 1. Main entry-name Rýdlová, Hana, (author)
  Title statementÚS k dobrým mravům
  AnnotationDne 11. května 2021 vydal Ústavní soud nález sp. zn. IV. ÚS 3542/20, podle něhož platí, že základní práva a svobody, jako je i právo na ochranu majetku podle čl. 11 LZPS, působí i v horizontálních vztazích (mezi soukromými osobami) tak, že prozařují normami podústavního práva. Zvláště při aplikaci korektivu dobrých mravů a funkčně obdobných ustanovení je třeba toto působení zohledňovat. Přitom není vyloučeno, že i výkon práva, který odpovídá zákonu, může být shledán v rozporu s dobrými mravy, a že mu proto bude soudem odepřena právní ochrana, a to zejména tehdy, je-li zřejmé, že výkon práva vede k nepřijatelným důsledkům projevujícím se jak mezi účastníky, tak na postavení některého z nich navenek. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 11. 5. 2021, sp. zn. IV. ÚS 3542/20.
  In Bulletin advokacie. - Roč. 2021, č. 6, s. 9
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 3542/20
  Dobré mravy
  Vlastnictví nemovitostí
  Nájemní bydlení
  Odstoupení od smlouvy
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://advokatnidenik.cz/archiv-ba/
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1