Number of the records: 1  

Rozhodování o rozsahu styku nezletilého s prarodiči

 1. Main entry-name Lužná, Romana, (author)
  Title statementRozhodování o rozsahu styku nezletilého s prarodiči
  AnnotationOpatrovnické soudy rozhodují o úpravě styku v podstatě každodenně. Většinou jde o úpravu styku rodičů a dětí. V případě, že rodiče brání prarodičům vídat se s vnoučaty, mohou se také prarodiče obrátit na soud, aby byl styk upraven soudním rozhodnutím. Očekávání prarodičů od soudního řízení jsou však často nepřiměřená, a pokud podají návrh bez náležité informovanosti, výsledné rozhodnutí je pro ně často zklamáním. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 30. 8. 2021, sp. zn. I. ÚS 1081/20; usnesení Ústavního soudu ze dne 25. 9. 2014, sp. zn. IV. ÚS 2468/14; nález Ústavního soudu ze dne 14. 1. 2020, sp. zn. I. ÚS 3241/19; nález Ústavního soudu ze dne 16. 3. 2021, sp. zn. III. ÚS 3001/20; nález Ústavního soudu ze dne 31. 3. 2020, sp. zn. III. ÚS 149/20; usnesení Ústavního soudu ze dne 30. 8. 2016, sp. zn. II. ÚS 2465/16; usnesení Ústavního soudu ze dne 18. 10. 2016, sp. zn. I. ÚS 1901/16; usnesení Ústavního soudu ze dne 27. 8. 2008, sp. zn. I. ÚS 2750/07; usnesení Ústavního soudu ze dne 22. 1. 2015, sp. zn. III. ÚS 3694/14.
  In Rodinné listy. - Roč. 10, (2021), č. 7-8, s. 21-26
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1081/20
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 2468/14
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3241/19
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 3001/20
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 149/20
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 2465/16
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 1901/16
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 2750/07
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 3694/14
  Nezletilí
  Nezletilé děti
  Opatrovnické řízení
  Styk rodičů s dětmi
  Prarodiče
  Příbuzenství
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.