Number of the records: 1  

Kontradiktornost ve vykonávacím řízení trestním - řízení o přerušení a upuštění od výkonu trestu

 1. Main entry-name Brunová, Markéta, (author)
  Title statementKontradiktornost ve vykonávacím řízení trestním - řízení o přerušení a upuštění od výkonu trestu
  Another responsib. Polanský, Ivo, (author)
  AnnotationAutoři se věnují tématu zásady kontradiktornosti v kontextu vykonávacího řízení, konkrétně v souvislosti s řízením o přerušení a upuštění od výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody ze zdravotních důvodů. Zabývají se teoretickými východisky dané zásady, jejím pojetím v České republice a možností její aplikace ve vybraných vykonávacích řízeních. V těchto souvislostech poukazují na některé nežádoucí fenomény aplikační praxe, přičemž navrhují i možné způsoby jejich řešení. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 31. 10. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 15/01; nález Ústavního soudu ze dne 19. 6. 2018, sp. zn. Pl. ÚS 36/17; nález Ústavního soudu ze dne 15. 8. 2017, sp. zn. I. ÚS 1202/17; nález Ústavního soudu ze dne 1. 12. 2015, sp. zn. II. ÚS 2307/15; nález Ústavního soudu ze dne 14. 6. 2007, sp. zn. I. ÚS 273/06; usnesení Ústavního soudu ze dne 26. 8. 2010, sp. zn. I. ÚS 176/04; nález Ústavního soudu ze dne 23. 3. 2004, sp. zn. I. ÚS 573/02.
  In Bulletin advokacie. - Roč. 2021, č. 5, s. 36-39
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 15/01
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 36/17
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1202/17
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2307/15
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 273/06
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 608/10
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 176/04
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 573/02
  Trestní řízení
  Vykonávací řízení
  Zásada kontradiktornosti
  Trest odnětí svobody
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://advokatnidenik.cz/archiv-ba/
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.