Number of the records: 1  

K povaze "krizových opatření", odpovědnosti za škodu a ochraně subjektivních práv

 1. Main entry-name Svoboda, Tomáš, 1985- (author)
  Title statementK povaze "krizových opatření", odpovědnosti za škodu a ochraně subjektivních práv : (1. část)
  Another responsib. Hejč, David, 1986- (author)
  AnnotationPři rozsáhlé reakci státu na pandemii onemocnění covid-19 jsou uplatňovány určité právní nástroje směřující k ochraně veřejného zdraví. Dosud zřejmě nejvýznamnějším nástrojem jsou opatření podle krizového zákona. Pro tato "krizová opatření" ovšem platí, že jejich právní povaha není jednoznačná, což má praktické dopady na některé související otázky; zejména ochranu subjektivních práv a odpovědnost za škodu. Autoři považují krizová opatření za problematická a usilují ve svém článku o odstranění některých z naznačených nejastností. Text je rozdělen na tři části a první část se zabývá obecnou povahou krizových opatření a jejich formálními a obsahovými aspekty. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: usnesení Ústavního soudu ze dne 21. 4. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 7/20; usnesení Ústavního soudu ze dne 16. 6. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 20/20; usnesení Ústavního soudu ze dne 5. 5. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 10/20; nález Ústavního soudu ze dne 5. 11. 1996, sp. zn. Pl. ÚS 14/96; nález Ústavního soudu ze dne 9. 2. 2021, sp. zn. Pl. ÚS 106/20; nález Ústavního soudu ze dne 28. 5. 2009, sp. zn. III. ÚS 2110/07; usnesení Ústavního soudu ze dne 5. 8. 2013, sp. zn. IV. ÚS 1787/13; nález Ústavního soudu ze dne 17. 3. 2009, sp. zn. IV. ÚS 2239/07; nález Ústavního soudu ze dne 28. 6. 2016, sp. zn. Pl. ÚS 18/15; nález Ústavního soudu ze dne 27. 3. 2018, sp. zn. Pl. ÚS 7/17; nález Ústavního soudu ze dne 27. 3. 2003, sp. zn. IV. ÚS 690/01; nález Ústavního soudu ze dne 9. 10. 2003, sp. zn. IV. ÚS 150/01.
  In Právní rozhledy. - Roč. 29, (2021), č. 9, s. 315-324
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 7/20
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 20/20
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 10/20
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 14/96
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 106/20
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 2110/07
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 1787/13
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 2239/07
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 18/15
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 7/17
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 690/01
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 150/01
  Krizová legislativa
  Krizové řízení
  Koronavirus
  Odpovědnost za škodu
  Subjektivní právo
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1