Number of the records: 1  

K posuzování nároku na bezplatnou pomoc obhájce

 1. Main entry-name Rázková, Renata, (author)
  Title statementK posuzování nároku na bezplatnou pomoc obhájce : nález Ústavního soudu ze dne 16. 2. 2021, sp. zn. III. ÚS 3582/20
  AnnotationPři posuzování nároku na bezplatnou pomoc obhájce podle § 33 odst. 2 trestního řádu jsou obecné soudy povinny zohledňovat především stávající finanční možnosti obviněného. Vycházejí-li soudy výhradně z tzv. majetkové potenciality obviněného, tedy z budoucích možností obviněného dostát svým závazkům, které však reálně nemusejí nastat, porušují práva obviněného na bezplatnou právní pomoc podle čl. 40 odst. 3 LZPS a čl. 6 odst. 3 písm. c) Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 LZPS. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 16. 2. 2021, sp. zn. III. ÚS 3582/20; usnesení Ústavního soudu ze dne 17. 10. 2006, sp. zn. I. ÚS 624/06; usnesení Ústavního soudu ze dne 10. 1. 2012, sp. zn. I. ÚS 2824/11; usnesení Ústavního soudu ze dne 26. 4. 2007, sp. zn. III. ÚS 841/06; usnesení Ústavního soudu ze dne 13. 12. 2012, sp. zn. I. ÚS 4618/12; usnesení Ústavního soudu ze dne 11. 4. 2013, sp. zn. II. ÚS 3723/12; nález Ústavního soudu ze dne 23. 4. 2019, sp. zn. I. ÚS 3966/17; nález Ústavního soudu ze dne 8. 10. 2019, sp. zn. IV. ÚS 2590/19; nález Ústavního soudu ze dne 25. 9. 19996, sp. zn. III. ÚS 83/96; nález Ústavního soudu ze dne 7. 4. 2010, sp. zn. I. ÚS 22/10; nález Ústavního soudu ze dne 13. 9. 2016, sp. zn. I. ÚS 848/16.
  In Bulletin advokacie. - Roč. 2021, č. 4, s. 52-54
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 3582/20
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 624/06
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 2824/11
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 841/06
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 4618/12
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 3723/12
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3966/17
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 2590/19
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 83/96
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 22/10
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 848/16
  Právo na obhajobu
  Obhájce
  Bezplatná obhajoba
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://advokatnidenik.cz/archiv-ba/
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.