Number of the records: 1  

Důvodové zprávy a úmysl zákonodárce = Explanatory reports and legislator's intention: theoretical and empirical approach

 1. Main entry-name Malaník, Michal, (author)
  Title statementDůvodové zprávy a úmysl zákonodárce = Explanatory reports and legislator's intention: theoretical and empirical approach : teoreticko-empirický pohled
  AnnotationAutor ve svém článku přibližuje pojem důvodová zpráva z teoretického a empirického pohledu, se speciálním zaměřením na koncept "úmysl zákonodárce". Připomíná, co důvodová zpráva je, ale zejména k čemu může sloužit v právní praxi (v rámci legislativního procesu a dále při interpretaci práva soudy). Zaměřuje se také na problematiku úmyslu zákonodárce, kdy upozorňuje na možná chápání, přístupy a východiska práce s tímto konceptem v kontextu důvodových zpráv. Krom tohoto teoretického rozměru však přichází i s originálními empirickými zjištěními vycházejícími z informací, které byly získány v rámci výzkumu tvorby práva českými legislativci. Autor se ale neomezuje pouze na poznatky vyplývající z tuzemského prostředí, ale srovnává je s vybranými názory zahraničních autorů. Odkaz na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 29. 5. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 10/13.
  In Časopis pro právní vědu a praxi. - Roč. 29, (2021), č. 2, s. 325-343
  Edition on Another Medium Důvodové zprávy a úmysl zákonodárce = Explanatory reports and legislator's intention: theoretical and empirical approach
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 10/13
  Důvodové zprávy
  Legislativní proces
  Úmysl zákonodárce
  Tvorba práva
  Interpretace práva
  Form, Genre elektronický článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  References (1) - ARTICLES
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.