Number of the records: 1  

Vacatio legis - nenápadná změna tuzemského folklóru = Vacatio legis - inconspicuous amendment of domestic folklore

 1. Main entry-name Malaník, Michal, (author)
  Title statementVacatio legis - nenápadná změna tuzemského folklóru = Vacatio legis - inconspicuous amendment of domestic folklore
  Another responsib. Malaníková, Klára, (author)
  AnnotationČasto se objevuje názor, že právní předpisy se v České republice mění příliš rychle a příliš často. Tato přebujelost právního řádu je předmětem kritiky zástupců akademie i právní praxe. Přesto se dá nalézt řada právních norem, které se tomuto trendu nepoddávají. Autoři se ve svém článku věnují jedné z nich - operativní normě stanovující obecnou legisvakanční dobu mezi platností a účinností právních předpisů. Přestože se jedná o ustanovení právních předpisů, délka obecné legisvakanční doby je mezi právníky relativně neměnným folklórem, jehož znalost hraničí s notorietou. Autoři upozorňují na důležitou změnu koncepce legisvakanční doby, která zpočátku zůstala bez povšimnutí širší veřejnosti, a nabízejí zamyšlení nad možnými komplikacemi. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 27. 9. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 22/11; nález Ústavního soudu ze dne 15. 2. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 77/06; nález Ústavního soudu ze dne 8. 6. 1995, sp. zn. IV. ÚS 215/94.
  In Časopis pro právní vědu a praxi. - Roč. 28, (2020), č. 3, s. 415-428
  Edition on Another Medium Vacatio legis - nenápadná změna tuzemského folklóru = Vacatio legis - inconspicuous amendment of domestic folklore
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 22/11
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 77/06
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 215/94
  Legisvakanční doba
  Legislativní proces
  Nabytí účinnosti zákona
  Sbírka zákonů
  Srozumitelnost práva
  Form, Genre elektronický článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://journals.muni.cz/cpvp/issue/view/1077 Vacatio legis - nenápadná změna tuzemského folklóru = Vacatio legis - inconspicuous amendment of domestic folklore
  DatabaseArticles
  References (1) - ARTICLES
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.