Number of the records: 1  

Pravomoc soudů rozhodnout o dělení pozemků namísto stavebního úřadu rozhodnutím dle VlVzP

 1. Main entry-name Husseini, Faisal (author)
  Title statementPravomoc soudů rozhodnout o dělení pozemků namísto stavebního úřadu rozhodnutím dle VlVzP : nález ÚS z 5. 1. 2021, sp. zn. III. ÚS 3804/19
  AnnotationOdkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 5. 1. 2021, sp. zn. III. ÚS 3804/19; nález Ústavního soudu ze dne 12. 1. 2021, sp. zn. III. ÚS 2325/19; nález Ústavního soudu ze dne 13. 6. 2016, sp. zn. I. ÚS 3964/14; nález Ústavního soudu ze dne 26. 3. 2019, sp. zn. II. ÚS 4239/18; nález Ústavního soudu ze dne 12. 1. 2021, sp. zn. III. ÚS 2171/17; stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2005, sp. zn. Pl. ÚS-st. 21/05.
  In Soudní rozhledy. - Roč. 27, (2021), č. 3, s. 85-86
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 3804/19
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 2325/19
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3964/14
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 4239/18
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 2171/17
  Stanovisko pléna ÚS Pl. ÚS-st 21/05
  Pozemky
  Rozdělení nemovitosti
  Stavební úřady
  Restituce
  Zákon o půdě
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1