Number of the records: 1  

Porušení práv rodiče a nezletilého neupravením jejich vzájemného styku soudem

 1. Main entry-name Husseini, Faisal (author)
  Title statementPorušení práv rodiče a nezletilého neupravením jejich vzájemného styku soudem : nález ÚS z 22. 12. 2020, sp. zn. IV. ÚS 2611/20
  AnnotationOdkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 22. 12. 2020, sp. zn. IV. ÚS 2611/20.
  In Soudní rozhledy. - Roč. 27, (2021), č. 3, s. 85
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 2611/20
  Rodiče a děti
  Styk rodičů s dětmi
  Rodičovská práva a povinnosti
  Porušení práva
  Rozhodnutí soudu
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1