Number of the records: 1  

Nejvyšší soud České republiky: Právo na projednání věci v přiměřené lhůtě a náhrada nemajetkové újmy způsobené průtahy ve správním řízení

 1. Title statementNejvyšší soud České republiky: Právo na projednání věci v přiměřené lhůtě a náhrada nemajetkové újmy způsobené průtahy ve správním řízení : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky z 9. 12. 2020, sp. zn. 31 Cdo 2402/2020
  AnnotationPrávo na projednání věci v přiměřené době (které je obsahově shodné s právem na projednání věci bez zbytečných průtahů ve smyslu čl. 38 odst. 2 Listiny) mají účastníci správních řízení, na něž dopadá čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, nebo jejichž předmětem je základní právo nebo svoboda, a to bez ohledu na to, zda na daná správní řízení navazoval či nenavazoval soudní přezkum. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: usnesení Ústavního soudu ze dne 28. 4. 2020, sp. zn. IV. ÚS 214/20; nález Ústavního soudu ze dne 14. 10. 2020, sp. zn. II. ÚS 570/20; nález Ústavního soudu ze dne 15. 2. 2017, sp. zn. II. ÚS 3553/15; nález Ústavního soudu ze dne 25. 7. 2017, sp. zn. I. ÚS 2330/16; nález Ústavního soudu ze dne 5. 10. 2017, sp. zn. IV. ÚS 2800/16.
  In Právní rozhledy. - Roč. 29, (2021), č. 5, s. 184-187
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 214/20
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 570/20
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 3553/15
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2330/16
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 2800/16
  Právo na projednání věci v přiměřené lhůtě
  Správní řízení
  Průtahy v řízení
  Náhrada nemajetkové újmy
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.