Number of the records: 1  

K nesprávnému výpočtu odměny advokáta jakožto zmocněnce poškozených

 1. Main entry-name Rázková, Renata, (author)
  Title statementK nesprávnému výpočtu odměny advokáta jakožto zmocněnce poškozených : nález Ústavního soudu ze dne 19. 1. 2021, sp. zn. III. ÚS 3315/20
  AnnotationPorušením kogentního znění ustanovení právního předpisu (zde § 7 položky 5 advokátního tarifu), v jehož důsledku je advokátovi odepřena odměna za zastupování v nezanedbatelné částce, může dojít k porušení vlastnického práva podle čl. 11 odst. 1 LZPS ve smyslu legitimního očekávání jeho nabývání, práva získávat prostředky pro své životní potřeby prací podle čl. 26 odst. 3 LZPS a také práva na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 LZPS, dopustí-li se tohoto porušení samotný soud. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 19. 1. 2021, sp. zn. III. ÚS 3315/20; nález Ústavního soudu ze dne 16. 6. 2020, sp. zn. I. ÚS 146/20; nález Ústavního soudu ze dne 12. 5. 2004, sp. zn. I. ÚS 653/03; usnesení Ústavního soudu ze dne 5. 8. 2002, sp. zn. IV. ÚS 303/02; usnesení Ústavního soudu ze dne 28. 6. 2012, sp. zn. II. ÚS 2135/12.
  In Bulletin advokacie. - Roč. 2021, č. 3, s. 54-55
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 3315/20
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 146/20
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 653/03
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 303/02
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 2135/12
  Advokáti
  Odměny advokátů
  Advokátní tarif
  Vlastnické právo
  Právo na soudní ochranu
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://advokatnidenik.cz/archiv-ba/
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1