Number of the records: 1  

Určení místní příslušnosti soudu rozhodujícího o vazbě mladistvých

 1. Main entry-name Husseini, Faisal (author)
  Title statementUrčení místní příslušnosti soudu rozhodujícího o vazbě mladistvých : nález ÚS z 20. 7. 2021, sp. zn. IV. ÚS 677/21
  AnnotationOdkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 20. 7. 2021, sp. zn. IV. ÚS 677/21.
  In Trestněprávní revue. - Roč. 20, (2021), č. 3, s. 185
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 677/21
  Soudy
  Místní příslušnost
  Mladiství
  Vazba
  Soudnictví ve věcech mládeže
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1