Number of the records: 1  

Problémy spojené s aplikací mezinárodního práva na vnitrostátní úrovni

 1. Main entry-name Zukal, Marek, (author)
  Title statementProblémy spojené s aplikací mezinárodního práva na vnitrostátní úrovni
  AnnotationAutor popisuje roli Ministerstva zahraničních věcí při zajišťování řádné aplikace mezinárodního práva orgány veřejné správy a soudy. Povinnost aplikovat mezinárodní právo plyne všem správním orgánům i soudům z čl. 1 odst. 2 Ústavy. Čas od času se nicméně stává, kvůli nedostatečné znalosti mezinárodního práva, že správní orgány a soudy buďto mezinárodní právo aplikovat opomenou, nebo jej aplikují nesprávně, což může vyústit v porušení mezinárodněprávních závazků České republiky. Je pak úkolem Ministerstva zahraničních věcí pokusit se věc napravit. Ministerstvo je v různém postavení v závislosti na tom, zda porušení mezinárodněprávního závazku je důsledkem činnosti správního orgánu, nebo důsledkem činnosti soudu. V případě správních orgánů ministerstvo jedné z pozice nadřízenosti a může využít svou pravomoc koordinovat činnost orgánů veřejné správy. Pozice ministerstva je komplikovanější v případě, kdy je porušení mezinárodněprávního závazku výsledkem činnosti soudu, a to s ohledem na nezávislost soudů, pročež ministerstvo nemůže jejich činnost koordinovat jako v případě správních orgánů. Ministerstvu pak zbývají omezené možnosti k pokusu o nápravu: 1. odmítnutí zprostředkovat doručení diplomatickou cestou, 2. zaslání amicus curiae brief s vysvětlením aplikovatelného mezinárodního práva a 3. podnět k jednání soudu ex officio tam, kde je to možné. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: usnesení Ústavního soudu ze dne 22. 4. 2020, sp. zn. II. ÚS 2860/19; nález Ústavního soudu ze dne 22. 1. 2019, sp. zn. Pl. ÚS 32/17; nález Ústavního soudu ze dne 13. 9. 2019, sp. zn. II. ÚS 4235/18.
  In Právník. - Roč. 160, (2021), č. 5, s. 334-349
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 2860/19
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 32/17
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 4235/18
  Mezinárodní závazky
  Jurisdikční imunita
  Amicus curiae
  Vztah vnitrostátního a mezinárodního práva
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://www.ilaw.cas.cz/casopisy-a-knihy/casopisy/casopis-pravnik/archiv/2021/2021-5.html?a=3574
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.