Number of the records: 1  

Mikroekonomický pohled na vývoj procentní výměry řádného starobního důchodu s poukazem na valorizační anomálii v období 2015-2021

 1. Main entry-name Vopátek, Jiří, (author)
  Title statementMikroekonomický pohled na vývoj procentní výměry řádného starobního důchodu s poukazem na valorizační anomálii v období 2015-2021
  AnnotationAutor analyzuje dopady valorizace na procentní výměru řádného starobního důchodu v období 2015-2021. Procentní výměra stanovená dle parametrů pro příslušný rok se v následujících letech valorizuje. Upozorňuje na valorizační anomálii, kterou identifikoval u jím vymezených příjmově typizovaných jedinců. Dokládá, že dříve stanovené procentní výměry po jejich valorizaci v roce 2021 jsou v konkrétních modelových případech vyšší oproti procentním výměrám stanoveným pro rok 2021. Autor tak poukazuje na začínající mikroekonomické nevyrovnané chování důchodového systému. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 23. 3. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 8/07.
  In Fórum sociální politiky. - Roč. 15, (2021), č. 2, s. 14-22
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 8/07
  Starobní důchod
  Valorizace
  Výše důchodů
  Předdůchodový příjem
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://www.rilsa.cz/casopis/forum-socialni-politiky-2-2021/
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.