Number of the records: 1  

Vláda schválila návrh novely krizového zákona

 1. Title statementVláda schválila návrh novely krizového zákona
  AnnotationVláda na své schůzi dne 8. 2. 2021 schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů. Návrh vzešel z podnětů Rady vlády pro zdravotní rizika, dle nichž je problematické, že správní orgán při rozhodování o sankci nemá dle stávající právní úpravy možnost zjistit, zda se daná osoba nedopouští přestupku na úseku krizového řízení opakovaně, a přizpůsobit tomu rozhodování o výši a druhu uložené sankce. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 1. 3. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 55/10.
  In Právní rozhledy. - Roč. 29, (2021), č. 4, s. ii
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 55/10
  Krizový zákon
  Krizové řízení
  Krizové situace
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.