Number of the records: 1  

Nesezdané soužití jako alternativa, nebo plnohodnotný základ rodinného života?

 1. Main entry-name Palásek, Milan, (author)
  Title statementNesezdané soužití jako alternativa, nebo plnohodnotný základ rodinného života?
  AnnotationAutor představuje problematiku nesezdaného soužití jakožto jedné z forem rodinného života ve smyslu čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Analyzuje aktuální tendence a standardy v úpravě nesezdaného soužití na evropské úrovni a hodnotí je ve vazbě na účinnou právní úpravu nesezdaného soužití v ČR. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 14. 6. 2016, sp. zn. Pl. ÚS 7/15; nález Ústavního soudu ze dne 9. 7. 2018, sp. zn. II. ÚS 955/18; usnesení Ústavního soudu ze dne 21. 3. 2017, sp. zn. IV. ÚS 111/17; usnesení Ústavního soudu ze dne 9. 12. 2003, sp. zn. II. ÚS 378/02; nález Ústavního soudu ze dne 12. 6. 2013, sp. zn. I. ÚS 1902/11; nález Ústavního soudu ze dne 28. 3. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 42/03.
  In Právní rozhledy. - Roč. 29, (2021), č. 4, s. 123-134
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 7/15
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 955/18
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 111/17
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 378/02
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1902/11
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 42/03
  Rodina
  Manželství
  Nesezdané soužití
  Právní úprava
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.