Number of the records: 1  

Vrchní soud v Praze: Výše jistoty za návrh na nařízení předběžného opatření ve věci uložení povinnosti nenakládat s obchodním podílem společnosti u fyzické osoby, která není podnikatelem

 1. Main entry-name Janošek, Vladimír, (author)
  Title statementVrchní soud v Praze: Výše jistoty za návrh na nařízení předběžného opatření ve věci uložení povinnosti nenakládat s obchodním podílem společnosti u fyzické osoby, která není podnikatelem : usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 8. 2. 2021, sp. zn. 6 Cmo 37/2021
  AnnotationZ dikce § 75b odst. 1 ve spojení s § 102 odst. 3 OSŘ je zřejmé, že jistotu ve výši 50 000 Kč je žalobkyně povinna složit jen tehdy, týká-li se návrh na nařízení předběžného opatření vztahu mezi podnikateli, a současně vyplývá-li tento vztah z podnikatelské činnosti. Jestliže tak žalovaný není podnikatelem, je posouzení soudu prvního stupně, dle kterého jistota ve výši 10 000 Kč nebyla složena v souladu s § 75 odst. 1 OSŘ, protože v dané věci jde o vztah vyplývající z podnikatelské činnosti účastníků, což vyplývá z toho, že žalobkyně se domáhá určení vlastnictví k obchodnímu podílu, nesprávné. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: usnesení Ústavního soudu ze dne 31. 7. 1996, sp. zn. III. ÚS 124/96.
  In Obchodněprávní revue. - Roč. 13, (2021), č. 2, s. 146-147
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 124/96
  Předběžné opatření
  Jistota
  Podnikatelé
  Podnikání
  Obchodní podíl
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1