Number of the records: 1  

Vrchní soud v Praze: Doručování žádosti společníka o svolání valné hromady na adresu jednatele v cizině zapsanou v obchodním rejstříku

 1. Main entry-name Janošek, Vladimír, (author)
  Title statementVrchní soud v Praze: Doručování žádosti společníka o svolání valné hromady na adresu jednatele v cizině zapsanou v obchodním rejstříku : usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 11. 2. 2021, sp. zn. 7 Cmo 87/2020
  AnnotationZa řádně doručenou žádost o svolání valné hromady je možné považovat i tu, jež byla doručena jednateli, respektive jednatelům do jejich bydliště (zapsaného v obchodním rejstříku). Je plně věcí společníků společnosti, jakého jednatele s jakým bydlištěm jmenují, případně zda u něj vyžadují či nevyžadují kontaktní adresu v České republice, jež by byla zapsána i do obchodního rejstříku. Zákon společníky ani jednatele společnosti s ručením omezeným ohledně místa jejich bydliště nijak nereguluje. Mají-li jej v cizině, musí s tímto společníci i případné další orgány společnosti při svých právních jednáních počítat. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 1. 10. 2013, sp. zn. I. ÚS 2474/13.
  In Obchodněprávní revue. - Roč. 13, (2021), č. 2, s. 143-145
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2474/13
  Obchodní společnosti
  Společníci
  Valná hromada
  Doručování písemností
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.