Number of the records: 1  

Možnost neodůvodnit rozhodnutí o upuštění od výkonu trestu odnětí svobody nebo jeho zbytku za současného vyhoštění podle § 327 odst. 1 písm. b) TrŘ

 1. Main entry-name Husseini, Faisal (author)
  Title statementMožnost neodůvodnit rozhodnutí o upuštění od výkonu trestu odnětí svobody nebo jeho zbytku za současného vyhoštění podle § 327 odst. 1 písm. b) TrŘ : nález ÚS z 2. 2. 2021, sp. zn. III. ÚS 2912/20
  AnnotationNález Ústavního soudu ze dne 2. 2. 2021, sp. zn. III. ÚS 2912/20 navazuje na právní názor vyjádřený v nálezu Ústavního soudu ze dne 1. 4. 2019, sp. zn. II. ÚS 3302/18. Ve sledovaném období rozhodl ÚS obdobně v nálezech ze dne 15. 3. 2021, sp. zn. II. ÚS 279/21; ze dne 23. 3. 2021, sp. zn. IV. ÚS 3389/20; ze dne 24. 3. 2021, sp. zn. III. ÚS 107/21.
  In Trestněprávní revue. - Roč. 20, (2021), č. 2, s. 119
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 2912/20
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 3302/18
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 279/21
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 3389/20
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 107/21
  Trest odnětí svobody
  Výkon trestu
  Vyhoštění
  Soudní rozhodnutí
  Odůvodnění
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1