Number of the records: 1  

Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ve věcech rodinného práva za rok 2020

 1. Main entry-name Forejtová, Monika, (author)
  Title statementPřehled zásadní judikatury Ústavního soudu ve věcech rodinného práva za rok 2020 : 2.
  Another responsib. Buriánová, Pavla, (author)
  Vnenk, Vladislav, (author)
  AnnotationAutoři se věnují shrnutí některých, jimi vybraných, rozhodnutí Ústavního soudu ČR, které dle jejich názoru mají bezesporu podstatný dopad do oblasti rodinného práva. Jedná se o nález ÚS ze dne 2. 6. 2020, sp. zn. IV. ÚS 797/20, který se týká posouzení změny poměrů ve smyslu § 923 odst. 1 OZ; dále o nález ÚS ze dne 31. 3. 2020, sp. zn. III. ÚS 149/20 týkající se náležitého posouzení a odůvodnění vhodnosti střídavé péče na velkou vzdálenost; o nález ÚS ze dne 14. 1. 2020, sp. zn. I. ÚS 3241/19, který se týká respektování nejlepšího zájmu dítěte při úpravě styku nezletilých s rodiči; o nález ÚS ze dne 28. 7. 2020, sp. zn. IV. ÚS 1328/20, který se týká úpravy styku rodiče s dítětem při rozhodování soudu o změně dosavadního uspořádání péče o dítě.
  In Rodinné listy. - Roč. 10, (2021), č. 2, s. 18-25
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 797/20
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 149/20
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3241/19
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 1328/20
  Výživné
  Výše výživného
  Nezletilé děti
  Střídavá péče
  Nejlepší zájem dítěte
  Péče o nezletilé děti
  Výchova
  Styk rodičů s dětmi
  Trvalé bydliště
  Obvyklé bydliště
  Péče o dítě
  Rodiče a děti
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1