Number of the records: 1  

Zpráva z kolokvia "Dopady novely ZOK v tuzemských i mezinárodních vztazích"

 1. Main entry-name Makulová, Pavlína, (author)
  Title statementZpráva z kolokvia "Dopady novely ZOK v tuzemských i mezinárodních vztazích"
  Annotation4. prosince 2020 se prostřednictvím aplikace Zoom konalo doktorandské vědecké kolokvium pořádané kolektivem interních doktorandů Katedry obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Tématem kolokvia byly dopady novely ZOK v tuzemských i mezinárodních vztazích. S příspěvkem Faktický a stínový vedoucí v české a vybrané zahraniční úpravě zahájil první blok kolokvia Mgr. Ing. Tomáš Černý. Autor ve svém příspěvku zhodnotil současnou právní úpravu a judikaturu Nejvyššího soudu a Ústavního soudu: usnesení Ústavního soudu ze dne 31. 5. 2011, sp. zn. III. ÚS 3215/10; usnesení Ústavního soudu ze dne 16. 7. 2013, sp. zn. II. ÚS 2132/10.
  In Obchodní právo. - Roč. 30, (2021), č. 1, s. 38-40
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 3251/10
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 2132/10
  Zákon o obchodních korporacích
  Novelizace
  Obchodní korporace
  Obchodní vztahy
  Mezinárodní obchod
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1