Number of the records: 1  

Služebnost

 1. Title statementSlužebnost : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 7. 2019, sp. zn. 22 Cdo 1187/2019
  AnnotationSlužebnost, která je zapsána v katastru nemovitostí, přestože ve skutečnosti neexistuje, vznikne, je-li panující nemovitost převedena za podmínek stanovených v § 984 odst. 1 obč. zák. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 28. 2. 2008, sp. zn. I. ÚS 987/07; usnesení Ústavního soudu ze dne 28. 4. 2015, sp. zn. III. ÚS 3361/14; usnesení Ústavního soudu ze dne 28. 6. 2016, sp. zn. IV. ÚS 3172/15.
  In Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva. - Roč. 25, (2021), č. 1, s. 7-15
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 987/07
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 3361/14
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 3172/15
  Služebnosti
  Nemovitosti
  Katastr nemovitostí
  Zápis do katastru nemovitostí
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.