Number of the records: 1  

Lze zamezit dlouhodobému odloučení seniorských partnerů v důsledku závažného onemocnění?

 1. Main entry-name Kala, Miroslav, (author)
  Title statementLze zamezit dlouhodobému odloučení seniorských partnerů v důsledku závažného onemocnění?
  Another responsib. Dorková, Zlatica, (author)
  Tomoszek, Maxim, 1979- (author)
  Ležáková, Martina, (author)
  AnnotationZávažné onemocnění nezřídka přináší životním partnerům-seniorům po desetiletích společného života dlouhodobé nebo i doživotní odloučení. Žádná z dostupných studií se konkrétními situacemi, ve kterých je necitlivým administrativním zásahem narušováno či dokonce znemožňováno dlouholeté soužití partnerů-seniorů z důvodu zhoršení zdrvotního stavu, dosud nezabývala. Autoři analyzují situaci ochrany práva na soukromí a rodinného života pacientů/klientů/uživatelů v seniorském věku v České republice a navrhují doporučená opatření. Upozorňují na závažný, ale přehlížený problém nuceného dlouhodobého či dokonce doživotního odloučení seniorských párů a diskutují o relevantních právních a morálních aspektech těchto událostí a o možnostech jejich řešení. Získané informace poukazují na tuto problematiku jako na objektivně dokazatelnou skutečnost, která ve společnosti postrádá odpovídající systémové řešení. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 15. 12. 2015, sp. zn. I. ÚS 1587/15; nález Ústavního soudu ze dne 29. 6. 2017, sp. zn. I. ÚS 3226/16; nález Ústavního soudu ze dne 23. 1. 2018, sp. zn. I. ÚS 2637/17.
  In Fórum sociální politiky. - Roč. 15, (2021), č. 1, s. 19-22
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1587/15
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3226/16
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2637/17
  Senioři
  Partnerství
  Nemoci
  Právo na ochranu soukromí
  Právo na rodinný život
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://www.rilsa.cz/casopis/forum-socialni-politiky-1-2021/
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.