Number of the records: 1  

Postup státních zastupitelství a Policie České republiky ve věci vyklizení usedlosti Cibulka

 1. Main entry-name Daňková, Markéta, (author)
  Title statementPostup státních zastupitelství a Policie České republiky ve věci vyklizení usedlosti Cibulka : nález Ústavního soudu ze dne 20. 10. 2020, sp. zn. III. ÚS 2410/18
  AnnotationI. Státní zastupitelství, které obdrží žádost o přezkoumání postupu policejního orgánu podle § 157a zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), musí ve vyrozumění žadateli dostatečně srozumitelně pojmenovat ty úkony, k nimiž dal souhlas sám státní zástupce, popřípadě jejichž provedení sám nařídil, neboť zákonnost těchto úkonů není dozorový státní zástupce oprávněn sám přezkoumávat. Zákonnost takových úkonů bude přezkoumána bezprostředně vyšším státním zastupitelstvím při výkonu dohledu podle § 12c a násl. zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství. Další úkony, jež policejní orgán vykonal bez ingerence státního zástupce, přezkoumá státní zástupce v rámci svého dozorového oprávnění. II. Zákonnost a ústavnost zásahu (úkonů) Policie České republiky ve smyslu čl. 2 odst. 3 Ústavy České republiky, respektive čl. 2 odst. 2 a čl. 4 odst. 1 LZPS je třeba hodnotit hlediskem doby, ve které byl tento zásah učiněn; zásah či jednotlivé úkony nejsou "automaticky" všechny nezákonné, respektive v rozporu s ústavním pořádkem jen z toho důvodu, že trestní řízení později neskončilo trestním odsouzením konkrétních osob. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 20. 10. 2020, sp. zn. III. ÚS 2410/18.
  In Státní zastupitelství. - Roč. 19, (2021), č. 1, s. 49-50
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 2410/18
  Státní zastupitelství
  Policie
  Policejní zásah
  Zákonnost
  Ústavnost
  Vyklizení nemovitosti
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.