Number of the records: 1  

Právo na informace: podjatost; správní řád; pověření k vyřízení žádosti v případě podjatosti - analogická aplikace § 14 správního řádu

 1. Title statementPrávo na informace: podjatost; správní řád; pověření k vyřízení žádosti v případě podjatosti - analogická aplikace § 14 správního řádu
  AnnotationOdkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 26. 4. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 21/04.
  In Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo. - Roč. 13, (2021), č. i-ii, s. lii-lvi
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 21/04
  Svobodný přístup k informacím
  Právo na informace
  Výkon veřejné moci
  Podjatost
  Správní řízení
  Správní řád
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://www.mvcr.cz/clanek/spravni-pravo-cislo-3-2021.aspx Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo 1-2/21
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.