Number of the records: 1  

Možnosti náhrady škody vzniklé v důsledku protiepidemiologických opatření

 1. Main entry-name Odehnalová, Jana, 1980- (author)
  Title statementMožnosti náhrady škody vzniklé v důsledku protiepidemiologických opatření
  AnnotationAutorka hodnotí právní možnosti podnikatelů z hlediska uplatňování nároků na náhradu škody způsobené protiepidemiologickými opatřeními a předestírá některé interpretační úvahy s tím spojené. Všímá si škody způsobené krizovým opatřením vlády a škody způsobené mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 22. 4. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 8/20; nález Ústavního soudu ze dne 15. 1. 2019, sp. zn. III. ÚS 2634/18.
  In Právní rozhledy. - Roč. 29, (2021), č. 2, s. 64-67
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 8/20
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 2634/18
  Náhrada škody
  Epidemie
  Koronavirus
  Koronaviry
  Mimořádná opatření
  Krizová legislativa
  Krizové situace
  Podnikatelé
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.