Number of the records: 1  

Právo na digitální služby

 1. Main entry-name Mates, Pavel, 1947- (author)
  Title statementPrávo na digitální služby
  AnnotationČlánek je kritickým rozborem zákona o právu na digitální služby, který je veřejnosti prezentován jako významný krok k posílení práva fyzických a právnických osob, jakožto klientů veřejné moci a zjednodušení jejich postavení. Prokazuje, že většina práv není nijak nových, naopak vesměs existují v platné právní úpravě již dosud a spíše nejsou aplikována. Poukazováno je na to, že jeho uplatnění si bude vyžadovat masové využívání informačních technologií, bez nichž nebude možno práva na tyto služby využívat. Zdůrazněno je také to, že zákon neobsahuje efektivní prostředky, kterými by bylo vymáhání práv a jím odpovídajících povinností zajištěno. Odkazy na judikaturu ÚS: usnesení Ústavního soudu ze dne 3. 2. 2009, sp. zn. I. ÚS 2783/08; usnesení Ústavního soudu ze dne 18. 10. 2007, sp. zn. II. ÚS 1790/07; usnesení Ústavního soudu ze dne 25. 11. 1993, sp. zn. II. ÚS 75/93.
  In Revue pro právo a technologie. - Roč. 11, (2020), č. 21, s. 73-89
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 2783/08
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 1790/07
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 75/93
  Digitální služby
  Základní registry
  Informační systémy
  Identifikace osob
  Informace
  Autentizace
  Zákon o právu na digitální služby
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://journals.muni.cz/revue/article/view/12789
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.