Number of the records: 1  

Právo dítěte být slyšeno jako základní participační právo = The right to be heard as a fundamental part of children´s participation

 1. Main entry-name Čamdžićová, Sabina, (author)
  Title statementPrávo dítěte být slyšeno jako základní participační právo = The right to be heard as a fundamental part of children´s participation
  AnnotationAutorka se věnuje problematice účasti a zapojení nezletilého v civilním soudním řízení, konkrétně v řízení péče soudu o nezletilé, které se ho úzce dotýká a které má vliv na jeho budoucí život. Nezletilý není účastníkem řízení s plnou procesní způsobilostí a proto tato řízení a jeho participační práva vykazují mnoho odlišností od řízení, kterého se účastní pouze dospělí. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 8. 1. 2019, sp. zn. IV. ÚS 1639/18; nález Ústavního soudu ze dne 19. 6. 2018, sp. zn. III. ÚS 1265/16; nález Ústavního soudu ze dne 30. 5. 2014, sp. zn. I. ÚS 1506/13; nález Ústavního soudu ze dne 12. 9. 2014, sp. zn. I. ÚS 2643/13; nález Ústavního soudu ze dne 2. 4. 2009, sp. zn. II. ÚS 1945/08; nález Ústavního soudu ze dne 8. 10. 2018, sp. zn. II. ÚS 725/18; nález Ústavního soudu ze dne 9. 10. 2019, sp. zn. IV. ÚS 1002/19.
  In Časopis pro právní vědu a praxi. - Roč. 29, (2021), č. 1, s. 137-152
  Edition on Another Medium Čamdžićová, Sabina. Právo dítěte být slyšeno jako základní participační právo = The right to be heard as a fundamental part of children´s participation
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 1639/18
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 1265/16
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1506/13
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2643/13
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 1945/08
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 725/18
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 1002/19
  Civilní řízení
  Řízení ve věcech péče o nezletilé
  Nezletilí
  Právo být slyšen
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://journals.muni.cz/cpvp/issue/view/1111 Časopis pro právní vědu a praxi 1/21
  DatabaseArticles
  References (1) - ARTICLES
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.