Number of the records: 1  

Nekonečný příběh Nejvyšší rady soudnictví = The neverending story of the Council of the judiciary: who wants it and why we do not have it?

 1. Main entry-name Šipulová, Katarína, (author)
  Title statementNekonečný příběh Nejvyšší rady soudnictví = The neverending story of the Council of the judiciary: who wants it and why we do not have it? : kdo ji chce a proč ji pořád nemáme?
  Another responsib. Urbániková, Marína, (author)
  Kosař, David, 1979- (author)
  AnnotationI přesto, že diskuse o Nejvyšší radě soudnictví trvá už několik dekád, komplexní analýza toho, jaké postoje k jejímu zřízení zastávají klíčoví aktéři, kterých se samospráva soudnictví týká - soudci, politici a praktikující právníci - doposud chybí. Autoři se ve svém článku snaží zmapovat argumenty, které rozdělují zastánce a odpůrce rady. Autoři si kladou tři hlavní otázky: 1. Jak se zástupci právnických, soudcovských a politických elit staví ke zřízení Nejvyšší rady soudnictví a jakými argumenty svou pozici zdůvodňují?, 2. Jakou by měla mít správa soudnictví podle nich ideální podobu?, 3. Co tyto tři skupiny od vzniku rady očekávají? Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 11. 7. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 18/06; nález Ústavního soudu ze dne 18. 6. 2002, sp. zn. Pl. ÚS 7/02; nález Ústavního soudu ze dne 6. 10. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 39/08.
  In Časopis pro právní vědu a praxi. - Roč. 29, (2021), č. 1, s. 87-122
  Edition on Another Medium Šipulová, Katarína. Nekonečný příběh Nejvyšší rady soudnictví = The neverending story of the Council of the judiciary: who wants it and why we do not have it?
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 18/06
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 7/02
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 39/08
  Soudnictví
  Soudcovská samospráva
  Soudci
  Právníci
  Politici
  Reforma justice
  Správa soudnictví
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://journals.muni.cz/cpvp/issue/view/1111 Časopis pro právní vědu a praxi 1/21
  DatabaseArticles
  References (1) - ARTICLES
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.