Number of the records: 1  

ÚS: Vlastnické právo spoluvlastníků musí být chráněno stejnou měrou

 1. Main entry-name Rýdlová, Hana, (author)
  Title statementÚS: Vlastnické právo spoluvlastníků musí být chráněno stejnou měrou
  AnnotationPodle nálezu Ústavního soudu ze dne 10. listopadu 2020, sp. zn. I. ÚS 262/20, vyplývá, že v řízení o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví musí být vlastnické právo každého ze spoluvlastníků v souladu s čl. 11 odst. 1 LZPS chráněno stejnou měrou. Ustanovení § 142 o. s. ř. je proto třeba interpretovat tak, že plný úspěch a neúspěch procesních stran ve smyslu § 142 odst. 1 o. s. ř. lze poměřovat pouze tehdy, zamítá-li soud návrh na zrušení spoluvlastnictví (za podmínek upravených § 1140 odst. 2 o. z.). Jinak, vyhoví-li návrhu na zrušení spoluvlastnictví a rozhoduje-li dále o způsobu jeho vypořádání, je na procesní úspěch jednotlivých účastníků, majících v řízení s povahou iudicii duplicis totožné postavení žalobce i žalovaného, třeba pohlížet jako na částečný (stejný) a zásadně nepřiznat náhradu nákladů řízení žádnému z účastníků podle § 142 odst. 2 o. s. ř., ledaže konkrétní okolnosti věcí výjimečně odůvodňují postup podle § 142 odst. 3 o. s. ř. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 10. 11. 2020, sp. zn. I. ÚS 262/20.
  In Bulletin advokacie. - Roč. 2020, č. 12, s. 16
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 262/20
  Spoluvlastnictví
  Zrušení spoluvlastnictví
  Vypořádání spoluvlastnictví
  Podíloví spoluvlastníci
  Vlastnické právo
  Vlastnictví
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1