Number of the records: 1  

Bestrafung wegen Verstroβes gegen Bettelverbot

 1. Title statementBestrafung wegen Verstroβes gegen Bettelverbot : Lacatus gg. die Schweiz
  Translated titleTrest za porušení zákazu žebrání Rozsudek ESLP (třetího senátu) ze dne 19. ledna 2021 ve věci Lacatus proti Švýcarsku, stíž-nost č. 14065/15
  In Newsletter Menschenrechte. - Jhrg. 30, (2021), Heft 1, s. 71-75
  Subj. Headings Evropský soud pro lidská práva
  Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
  Švýcarsko
  Žebrání
  Tresty
  Alternativní tresty
  Veřejný pořádek
  Trest odnětí svobody
  Peněžitý trest
  Soukromý život
  Romové
  Rumunsko
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryRakousko
  LanguageGerman
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1