Number of the records: 1  

Insolvenční řízení. Konkurs. Zpeněžování

 1. Title statementInsolvenční řízení. Konkurs. Zpeněžování : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2019, sp. zn. 29 ICdo 136/2017
  AnnotationPožadavek určení § 283 odst. 2 insolvenčního zákona, podle něhož lze ke zpeněžení majetkové podstaty přikročit nejdříve po první schůzi věřitelů, je splněn i tehdy, nedostaví-li se na tuto schůzi žádný z věřitelů. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 1. 7. 2016, sp. zn. IV. ÚS 3250/14, stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 21. 5. 1996, sp. zn. PL. ÚS-st. 1/96.
  In Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva. - Roč. 24, (2020), č. 10, s. 650-655
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 3250/14
  Stanovisko pléna Ústavního soudu Pl. ÚS-st. 1/96
  Insolvenční řízení
  Majetková podstata
  Věřitelé
  Konkurz
  Insolvence
  Insolvenční zákon
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1